Zwężenie zastawki mitralnej

Zwężenie zastawki mitralnej
lek. Agnieszka Trybuch, prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman, Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie

Przezskórna komisurotomia mitralna (PMC) jest metodą z wyboru w leczeniu ciasnego objawowego zwężenia zastawki mitralnej u chorych z korzystną anatomią tej zastawki. Pozwala na odroczenie chirurgicznej wymiany zastawki i związanych z nią powikłań. Restenoza po PMC najczęściej wymaga leczenia operacyjnego. Francuscy badacze opublikowali dane długoterminowej obserwacji (śr. 12 lat) 912 pacjentów poddanych PMC, z dobrym bezpośrednim wynikiem zabiegu (powierzchnia ujścia zastawki mitralnej po PMC ≥1,5 cm2 i MR <2 stopnia).13 Reinterwencji wymagało 38% pacjentów, z czego 76% poddano leczeniu operacyjnemu (w większości izolowanej wymianie zastawki mitralnej), u 24% wykonano natomiast ponownie PMC (ci chorzy byli młodsi, rzadziej występowało u nich AF i mieli korzystną anatomię zastawki [m.in. mniej zwapnień]; 60% z nich nie wymagało leczenia operacyjnego w ciągu kolejnych 10 lat).

Wniosek: chorzy poddani PMC często wymagają kolejnej interwencji na zastawce mitralnej. Ponowne wykonanie PMC wiąże się z dobrymi wynikami odległymi, zwłaszcza u młodych pacjentów, co pozwala na odroczenie leczenia operacyjnego.

Istnieje grupa chorych z ciasnym zwężeniem zastawki mitralnej, zdyskwalifikowanych od leczenia operacyjnego i jednocześnie z przeciwwskazaniami do PMC. Nadzieją dla tych pacjentów mogą się stać w niedalekiej przyszłości zabiegi przezskórnego wszczepienia zastawki mitralnej (TMVR). W 2013 roku w ośrodku niemieckim wykonano pierwszy zabieg przezkoniuszkowego TMVR z zastosowaniem zastawki Edwards-Sapien XT u 75-letniej pacjentki, uzyskawszy dobry efekt hemodynamiczny i kliniczny.14 Czy zabiegi TMVR znajdą zastosowanie w praktyce klinicznej? Wyżej wymieniony przykład niewątpliwie stanowi zapowiedź badań w tym kierunku.

Czytaj dalej: Wrodzone wady serca

Wady serca (postępy 2013) – spis treści

Piśmiennictwo:


(...)
13. Bouleti C., Iung B., Himbert D. i wsp.: Reinterventions after percutaneous mitral commissurotomy during long-term follow-up, up to 20 years: the role of repeat percutaneous mitral commissurotomy. Eur. Heart J., 2013; 34: 1923–1930
14. Sinning J.M., Mellert F., Schiller W.: Transcatheter mitral valve replacement using a balloon-expandable prosthesis in a patient with calcified native mitral valve stenosis. Eur. Heart J., 2013; 34: 2609

Zwężenie zastawki mitralnej

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Konferencje i szkolenia

Kraków – Cholerzyn 27.05.2017 roku Echokardiografia stanów nagłych