Przypadki

Przypadki więcej

  • Serce trójprzedsionkowe
    Pacjentka (44 lata), bez objawów, nieleczona kardiologicznie, zgłosiła się w trybie ambulatoryjnym do pracowni echokardiografii ośrodka referencyjnego w celu weryfikacji podejrzenia obecności guza przedsionka lewego.
  • Młoda kobieta z przetrwałym przewodem tętniczym
    Pacjentka (25 lat), dotychczas nieleczona przewlekle, została przyjęta na oddział chorób wewnętrznych szpitala rejonowego w celu diagnostyki niedokrwistości i nawracających gorączek. W wywiadzie stwierdzono męczliwość w klasie czynnościowej NYHA II/III, niewyjaśniony spadek masy ciała oraz przebytą infekcję grypopodobną. Fizykalnie chora w stanie ogólnym dość dobrym, wydolna krążeniowo i oddechowo, obecny głośny (6/6) maszynowy szmer słyszalny najlepiej w polu osłuchiwania zastawki płucnej. Radiologicznie uwidoczniono rozsiane zmiany zapalne płuc.

Zinterpretuj przypadek więcej