Przypadki

Przypadki

  • Młoda kobieta z przetrwałym przewodem tętniczym
    Pacjentka (25 lat), dotychczas nieleczona przewlekle, została przyjęta na oddział chorób wewnętrznych szpitala rejonowego w celu diagnostyki niedokrwistości i nawracających gorączek. W wywiadzie stwierdzono męczliwość w klasie czynnościowej NYHA II/III, niewyjaśniony spadek masy ciała oraz przebytą infekcję grypopodobną. Fizykalnie chora w stanie ogólnym dość dobrym, wydolna krążeniowo i oddechowo, obecny głośny (6/6) maszynowy szmer słyszalny najlepiej w polu osłuchiwania zastawki płucnej. Radiologicznie uwidoczniono rozsiane zmiany zapalne płuc.
  • TAVI – dostęp przezszyjny
    Chory (75 lat) z ciężkiego stopnia zwężeniem lewego ujścia tętniczego, znaczną deformacją klatki piersiowej w przebiegu kifoskoliozy odcinka piersiowego kręgosłupa, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz niewydolnością oddechową typu restrykcyjnego został przyjęty do szpitala w celu zabiegowego leczenia wady zastawkowej.

Zinterpretuj przypadek