Podstawy biofizyczne

  • Wprowadzenie do biofizycznych podstaw echokardiografii

    Echokardiografia jest dziedziną ultrasonografii – metody diagnostycznej wykorzystującej ultradźwięki w badaniu struktur ciała. Ultradźwięki to fale mechaniczne o częstotliwości powyżej pasma słyszalnego przez ucho człowieka. W praktyce, w echokardiografii stosuje się częstotliwości od 2 do 8MHz.

  • Obrazowanie harmoniczne

    Fale ultradźwiękowe są rozpraszane w tkankach. Zjawisko to jest tym bardziej nasilone, im wyższa jest częstotliwość fali.

  • Ultrasonografia doplerowska

    Wykorzystanie zjawiska Dopplera pozwala na pomiar prędkości ruchu krwi lub tkanek względem sondy na podstawie analizy zmian częstotliwości fali odbitej.