Kurs

Kurs echo więcej

Niewydolność serca więcej

Konferencje i szkolenia

Kraków – Cholerzyn 27.05.2017 roku Echokardiografia stanów nagłych