W artykule przedstawiono sercowo-naczyniowe powikłania leczenia przeciwnowotworowego, takie jak: dysfunkcja mięśnia sercowego i niewydolność serca, choroba wieńcowa, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, choroba tętnic obwodowych, nadciśnienie płucne, choroby osierdzia, płyn w jamie opłucnej i dysfunkcja układu autonomicznego, oraz działania kardioprotekcyjne.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Autorzy

Serwis opracowano na podstawie programu Multimedialna echokardiografia, cz. I-III pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca i dr. hab. med. Andrzeja Gackowskiego.