W artykule przedstawiono zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania w komorowych zaburzeniach rytmu serca i zapobiegania nagłemu zatrzymaniu krążenia w następujących stanach i sytuacjach klinicznych: choroba wieńcowa, idiopatyczne przedwczesne pobudzenia komorowe i częstoskurcz komorowy, kardiomiopatie, choroby nerwowo mięśniowe, zapalenie mięśnia sercowego, sarkoidoza, wady zastawkowe serca, idiopatyczne migotanie komór, zespół długiego QT, zespół Brugadów, zespół wczesnej repolaryzacji, wielokształtny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin, zespół krótkiego QT, ciąża, wiek podeszły.