Informacje teleadresowe:
 • Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Cholerzyn 445, 32-060 Liszki
 • tel.: 12 29 34 000
 • fax.: 12 29 34 010
 • e-mail: echokardiografia@mp.pl


Redakcja naukowa:
 • prof. dr hab. med. Piotr Podolec (Klinika Choroby Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii CMUJ, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)
 • dr hab. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ (Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii CMUJ, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)


Autorzy:
 • dr hab. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ (Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii CMUJ, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)
 • prof. dr hab. med. Piotr Podolec (Klinika Choroby Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii CMUJ, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)
 • Współpraca:
 • prof. dr med. Jadwiga Nessler (Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)
 • dr n. med. Anton Chrustowicz (Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii UJ CM, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)
 • lek. med. Piotr Rychlak, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie; Internetowy kurs podstaw echokardiografii
 • dr n. med. Maciej Stąpór (Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia Instytut Kardiologii UJ CM, Krakowski Specjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II); Przypadki klinicze
 • dr n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Klinika Choroby Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii CMUJ, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)


Zespół redakcyjny:
 • dr hab. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ (Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii CMUJ, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)
 • dr Wiktoria Leśniak
 • lek. Wiesław Latuszek-Łukasiewicz
 • lek. Piotr Lorens
 • lek. Bernard Wirkijowski
 • Marta Belowa
 • Katarzyna Filipek-Herniczek
 • Grzegorz Krupiński


Opracowanie informatyczne:
 • Monika Jurczak
 • Maciej Kaźmierzak
 • Radosław Kaźmierczak
 • Grzegorz Horodecki
 • Paweł Jedwabny
 • Janisław Juszczyk


Serwis kardiologiaeMP3:
 • Robert Kubiec
 • red. Andrzej Kaczmarczyk
 • dr Wiktoria Leśniak


Oprogramowanie, wirtualne narzędzia, animacje:
 • Karolina Wójcik, Konrad Wójcik (3Kstudio) – animacje 3D, Rozwój embrionalny serca
 • Piotr Rachtan (pinStudio) – oprogramowanie, wirtualne narzędzia, interaktywne algorytmy, montaż filmów
 • Marcin Solarz (model 3D człowieka)


Filmy (nagranie):
 • Marek Nawieśniak


Lektorzy:
 • Krzysztof Gadacz
 • Magdalena Nieć


Studio nagrań:
 • Gorycki&Sznyterman s.c.