Serce prawidłowe

Anatomia więcej

  • Przekroje anatomiczne
    Echokardiografia dwuwymiarowa (2D) to nieinwazyjne badanie, dzięki któremu diagnosta może przeanalizować stan poszczególnych struktur serca i dużych naczyń. Aby prawidłowo interpretować obrazy diagnostyczne, konieczna jest bardzo dobra znajomość anatomii.
  • Anatomia zastawki mitralnej

    Zastawka mitralna jest skomplikowaną i fascynującą strukturą. W jej skład wchodzą: płatki, pierścień, struny ścięgniste i mięsień lewej komory wraz z mięśniami brodawkowatymi .

Rozwój embrionalny więcej

  • Cewa pierwotna
    Złożona struktura serca i dużych naczyń jest efektem skomplikowanych i fascynujących procesów, zachodzących podczas rozwoju embrionalnego. Rozwój ten może niestety ulec zaburzeniu na różnych etapach, prowadząc m.in. do wad wrodzonych układu krążenia.

TEE więcej

TTE więcej