Choroba wieńcowa

Zawał ściany przedniej więcej

 • Patofizjologia zawału ściany przedniej
  W wyniku niedrożności gałęzi przedniej zstępującej dochodzi do martwicy segmentów zaopatrywanych przez to naczynie, położonych dystalnie do miejsca okluzji.
 • EKG - zawał ściany przedniej
  Świeży zawał ściany przedniej (STEMI). Widoczne uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach V2-V5. Widoczne także graniczne uniesienie w odprowadzeniach: 1 i aVL.

Zawał ściany bocznej więcej

Zawał ściany dolnej więcej

 • Patofizjologia zawału ściany dolnej
  W wyniku niedrożności prawej tętnicy wieńcowej dochodzi do martwicy segmentów zaopatrywanych przez to naczynie, położonych dystalnie do miejsca okluzji. Animacje trójwymiarowe przedstawiają uszkodzone segmenty widoczne w projekcjach: przymostkowej w osi długiej, w osi krótkiej, koniuszkowej czterojamowej i dwujamowej.
 • Zawał ściany dolnej w EKG
  Świeży zawał ściany dolnej (STEMI). Widoczne uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach II, III, aVF.