KardiologiaeMP3

 • Edukacja chorego z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym

  Edukacja chorego z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym

  Pacjent, któremu wszczepiono urządzenie kardiologiczne, otrzymuje w ośrodku wykonującym zabieg edukacyjną broszurę. Jest to tzw. paszport, który zawiera większość niezbędnych informacji dotyczących samego urządzenia, jak również instruktaż, jak należy postępować, gdy ma się wszczepiony stymulator.

 • Jak częste są powikłania sercowo-naczyniowe po różnych operacjach pozasercowych?

  Jak częste są powikłania sercowo-naczyniowe po różnych operacjach pozasercowych?

  W wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2014 roku, dotyczących konsultacji kardiologicznych przed operacjami pozasercowymi, wyróżniono operacje związane z małym, pośrednim oraz dużym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych.

 • Jak zmieniła się rola biwalirudyny w przezskórnych interwencjach wieńcowych?

  Jak zmieniła się rola biwalirudyny w przezskórnych interwencjach wieńcowych?

  Zmieniły się zalecania dotyczące stosowania biwalirudyny w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem odcinka ST. W wytycznych podawanie tego leku okołozabiegowo nie jest zalecane - użycie biwalirudyny należy rozważyć.

 • Jak leczyć zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne?

  Jak leczyć zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne?

  Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne to groźne powikłanie ostrej zatorowości płucnej. Chorobę można rozpoznać za pomocą badań hemodynamicznych, a także arteriografii płucnej, tomografii komputerowej z użyciem środka kontrastowego oraz scyntygrafii.

 • Odrębności w leczeniu rewaskularyzacyjnym chorych na przewlekłą chorobę nerek

  Odrębności w leczeniu rewaskularyzacyjnym chorych na przewlekłą chorobę nerek

  Chorzy z niewydolnością nerek, którzy są kierowani na leczenie rewaskularyzacyjne, należą do grupy o dużym ryzyku sercowo-naczyniowym. Leczenie rewaskularyzacyjne w ich przypadku daje dobre efekty, trzeba je jednak prowadzić wyjątkowo ostrożnie.

 • Jak leczyć kardiomiopatię przerostową?

  Jak leczyć kardiomiopatię przerostową?

  Kluczowym elementem decydującym o postępowaniu leczniczym u chorych z rytmem zatokowym jest weryfikacja gradientu podzastawkowego, a następnie ocena stopnia kurczliwości mięśnia sercowego. Jeśli gradient podzastawkowy jest wyższy niż 50 mm Hg, to należy włączyć leczenie farmakologiczne.

 • Jak leczyć dysplazję włóknisto-mięśniową?

  Jak leczyć dysplazję włóknisto-mięśniową?

  W przypadku rozpoznania dysplazji włóknisto-mięśniowej konieczne jest szybkie podjęcie decyzji dotyczącej leczenia. Postępowaniem z wyboru w udokumentowanym dysplastycznym zwężeniu jest wykonanie jedynie plastyki balonowej tętnicy nerkowej.

 • Jak leczyć zatorowość płucną zgodnie z aktualnymi wytycznymi?

  Jak leczyć zatorowość płucną zgodnie z aktualnymi wytycznymi?

  Najpierw w sposób wiarygodny należy rozpoznać zatorowość płucną, a następnie określić, jakie jest ryzyko wczesnego zgonu w okresie szpitalnym – wysokie, niskie czy pośrednie). Jeśli ryzyko jest wysokie – czyli pacjent jest we wstrząsie lub ma hipotensję – należy dążyć do szybkiego udrożnienia naczyń płucnych, stosując leczenie trombolityczne, chirurgiczne albo przezskórne.

 • Badania zalecane w podejrzeniu kardiomiopatii przerostowej

  Badania zalecane w podejrzeniu kardiomiopatii przerostowej

  Pierwszoplanowym badaniem, ze względu na niskie koszty i szeroką dostępność, jest EKG. Kolejnym ważnym etapem diagnostyki jest wykonanie badania echokardiograficznego. W ramach poszerzenia panelu diagnostycznego można wykonać badanie z zastosowaniem rezonansu magnetycznego i środka kontrastowego.

 • Jakie są odrębności w leczeniu rewaskularyzacyjnym chorych na cukrzycę?

  Jakie są odrębności w leczeniu rewaskularyzacyjnym chorych na cukrzycę?

  Chorzy na cukrzycę z ostrymi zespołami wieńcowymi są obciążeni dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Dlatego w tej grupie pacjentów leczenie rewaskularyzacyjne jest szczególnie korzystne. Wyniki badań wskazują na to, że rokowanie u chorych na cukrzycę, którzy mieli wykonane pomostowanie aortalno-wieńcowe jest lepsze niż u pacjentów po angioplastyce wieńcowej.

163 artykułów - strona 14 z 17