Wirtualne badania

  • Wirtualna koronarografia

    Angiografia wieńcowa polega na obrazowaniu tętnic wieńcowych lub pomostów aortalno-wieńcowych za pomocą promieniowania rentgenowskiego po wybiórczym podaniu do nich środka cieniującego przez cewniki wprowadzone przezskórnie do ujść tętnic wieńcowych.

  • Wirtualny echokardiograf

    Warunkiem wykonania poprawnego badania echokardiograficznego jest optymalne ustawienie parametrów obrazowania dla każdej projekcji z uwzględnieniem budowy klatki piersiowej i jakości okna akustycznego u danego pacjenta. U około 20% badanych występują istotne trudności z uzyskaniem czytelnych obrazów i szczególnie w tej grupie chorych ważne jest pełne wykorzystanie możliwości aparatu echokardiograficznego.